Нижньоапшанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

2018

П Р О Т О К О Л

звітування директора Нижньоапшанської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів

перед педагогічним колективом та громадськістю

від 12.06.2018  р.

 

ПРИСУТНІ: 87 чол.

     представники педагогічного колективу школи – 58 вчителів;

     батьківської громадськості   - 29 чол.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звітування керівника школи про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю щодо підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі, ужиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально–технічної бази школи, залучення додаткових джерел фінансування  та їх використання, ужиті заходи  щодо забезпечення закладу кваліфікованими педагогічними кадрами, залучення педагогічної та батьківської громадськості, співпрацю з громадськими організаціями.

 2. Виступи членів педагогічного колективу, батьківської громадськості про діяльність керівника школи  щодо підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі.

 3. Оцінювання діяльності керівника школи шляхом таємного голосування членами педагогічного колективу, батьківського комітету, ради навчальних закладів за результатами звіту керівника.

Вибори голови та секретаря.

Пропозиція: головою зборів обрати працівника сільської ради  Філіпа Юрія Михайловича.

Результат голосування: одностайно

 

     СЛУХАЛИ: голову зборів Філіпа Юрія Михайловича, який зазначив, що керівник навчального закладу має щороку звітувати про свою діяльність перед членами педагогічного колективу, батьківського комітету, ради та громадськості з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної  державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах , що базується на принципах взаємодопомоги та позитивної  мотивації.

 

За пропозицією Філіпа Ю.М., зборами було одноголосно прийняте рішення що до проведення оцінки діяльності директора школи відкритим голосуванням.

  

1.   СЛУХАЛИ звіт директора школи Ботош Ю.Ю., в якому він проаналізував свою діяльність в 2017-2018 навчальному році в контексті роботи структурних підрозділів школи. Він проінформував про:

  а) персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу;

  б) виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти.

  в) створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо впровадження педагогічних технологій у навчальний процес;

  г) організацію різних форм позаурочної навчально-виховної роботи;

  д) про ужиті заходи щодо зміцнення та модернізацію матеріально-технічної бази навчального закладу;

  е) залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання;

  є) ужиті заходи щодо забезпечення  школи педкадрами та доцільність їх розстановки;

  ж) соціальний захист, збереження та зміцнення здоров я учнів та працівників педагогічного колективу;

   з) дотримання  правопорядку неповнолітніми;

  й) залучення педагогічної та батьківської громадськості  до управління діяльності навчального закладу;

 Звіт додається

1.   Про діяльність Ботош Ю.Ю  як керівника Нижньоапшанської ЗОШ І – ІІІ ст.  зазначили, представники батьківської громадськості Пашку Ю.Ю, , Влад І.Ю., Головний лікар Марина В.М.

2.   СЛУХАЛИ:

Голову ззвітних зборів Філіп Ю.М , який запропонував прийняти участь у відкритому голосуванні, в ході якого оцінити задовільність чи незадовільність діяльності керівника школи Ботош Ю.Ю. упродовж 2017-2018 навчального року.  Філіп Ю.М,. підвів підсумок звітування та повідомив присутніх про результати голосування.

 

Результати відкритого голосування:

         «задовільно» -  87 голоси

         «незадовільно» - 0 голосів 

 

УХВАЛИЛИ:

 

  1. Визнати роботу директора Нижньоапшанської ЗОШ І-ІІІ ступенів Ботош Ю.Ю. - задовільною. 

  2. Довести рішення загальних зборів до відома управління освіти Тячівської РДА.

 

                        Голова зборів:                                            Філіп Ю.М

                       Секретар зборів:                                        Марина Л.О