Нижньоапшанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Кошторис

 

 

 

 

КОШТОРИС

НА  2017 р.

Нижньоапшанська Загальньоосвітня школа І-ІІІ код 25452499

Коди

 

 

25452499

Від бюджету __Місцевий районний__

 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету __________10_______

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів __1011020_____

 

 

 

Показники

КЕКВ

та/або

ККК

Усього за  рік

 

Разом

 

 

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

 

1

2

4

5

6

 

Видатки та надання кредитів -  усього

Х

11 163 359,00

 

11 808 159,00

 

У тому числі:

Поточні видатки

 

2000

 

 

 

 

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

10 288 500,00

 

10288500,00

 

Оплата праці

2110

8 455 400,00

 

8455400,00

 

 Заробітна плата

2111

8 455 400,00

 

8455400,00

 

 Грошове  забезпечення військовослужбовців

2112

 

 

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

1 833 100,00

 

1833100,00

 

Використання товарів і послуг

2200

873 359,00

217 750,00

1 091 109,00

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

54 000,00

 

54 000,00

 

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

 

 

 

 

Продукти харчування

2230

7 500,00

217750,00

225 250,00

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

212 859,00

 

212 859,00

 

Видатки на відрядження

2250

 

 

 

 

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

2270

599 000,00

 

599 000,00

 

 Оплата теплопостачання

2271

 

 

 

 

 Оплата водопостачання  та водовідведення

2272

 

 

 

 

 Оплата електроенергії

 

2273

199 000,00

 

199 000,00

 

1

2

4

5

6

 

 Оплата природного газу

2274

 

 

 

 

 Оплата інших енергоносіїв

2275

400 000,00

 

400 000,00

 

 Оплата енергосервісу

2276

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

 

 

 

 

 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних

 (регіональних) програм

2281

 

 

 

 

 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені

 до заходів розвитку

2282

 

 

 

 

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

 

 

 

 

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

 

 

 

 

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

 

 

 

 

Поточні трансферти

2600

 

 

 

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

 

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

 

 

 

 

Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

 

 

 

 

Виплата пенсій і допомоги

2710

 

 

 

 

Стипендії

2720

 

 

 

 

Інші виплати населенню

2730

 

 

 

 

Інші поточні видатки

2800

1500

 

1500

 

Капітальні видатки

3000

 

 

 

 

Придбання основного капіталу

3100

 

427 000,00

427 000,00

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання)

3120

 

 

 

 

 Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

 

 

 

 

 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

 

 

 

 

Капітальний ремонт

3130

 

 

 

 

 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

 

 

 

 

 Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

 

 

 

 

Реконструкція  та  реставрація

3140

 

 

 

 

 Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

 

 

 

 

 Реконструкція та реставрація  інших об’єктів

3142

 

427 000,00

427 000,00

 

 Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

 

 

 

 

Створення державних запасів і резервів

3150

 

 

 

 

Придбання землі  та нематеріальних активів

3160

 

 

 

 

Капітальні трансферти

3200

 

 

 

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

 

 

 

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

 

 

 

 

Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

 

 

 

 

Капітальні трансферти населенню

3240

 

 

 

 

Внутрішнє кредитування

4100

 

 

 

 

Надання внутрішніх кредитів

4110

 

 

 

 

 Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів

 

4111

 

 

 

 

1

2

4

5

6

 

 Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

 

 

 

 

 Надання інших внутрішніх кредитів

4113

 

 

 

 

Зовнішнє кредитування

4200

 

 

 

 

Надання зовнішніх кредитів

4210

 

 

 

 

 Інші видатки

5000

Х

 

Х

 

 Нерозподілені видатки

9000

 

 

 

 

             

 

 

 

Кошторис за 2017 рік